• Kadın Sağlığı
  • Cinsel Sağlık
  • Gebelik ve Doğum
  • Gebelik Rehberi

Cinsellikte İletişim

Cinsellikte İletişimKaliteli bir yaşamın en önemli gerekliliklerinden birinin de sağlıklı bir cinsel yaşam olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Cinsellik kişiyi biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan etkileyen çok önemli bir süreç olmakla beraber, aynı zamanda hakkında çok fazla tabu olan bir konudur. Cinsellikle ilgili konularda kişilerin partnerleri ile konuşması da bu tabulardan biridir.


Çocuklukta öğretildiği gibi cinsellik fazlaca mahrem bir konu olarak kabul edilip cinsellik hakkındaki konuşmalar, iki partner arasında dahi, sıkıntı veren ve kaçınılan bir konudur. Kişiler bu konuları sadece arkadaş çevresinde eğlence konusu ederek konuşabilmekte, bunun dışında cinsel hayatlarına dair önemli konularda konuşmayı ise tabu olarak kabul etmektedir. Oysa cinsellikle ilgili birçok sorun sadece konuşularak dahi çözülebilmektedir. Cinsel sorun yaşayan kişiler bu konuda öncelikle eşleri ile rahatça konuşabilmelidir, çünkü bu sorunu aşma konusunda kendilerine yardımcı olabilecek en önemli insan - eşleridir. Cinsel sorunlarını eşleriyle paylaşamayan kişiler profesyonel destek almaktan da kaçınırlar. Cinsel sorunlarını çözemeyen çiftler zamanla evliliklerinde dolayısı ile de diğer sosyal çevrelerinde ciddi problemler yaşarlar.

Cinsellikle ilgili konuşmayı tabu olarak gören kişilerin sağlıklı bir cinsellik ve birliktelik yaşaması pek olanaklı değildir. Kişiler cinsel sorunları hakkında konuşmaktan ve sorunlarını çözmeye çalışmaktan çekindikçe, cinselliği yaşamaktan da kaçınmaya başlarlar. Zaman geçtikçe cinsellik daha seyrek yaşanmaya ve bir süre sonra da hiç yaşanmamaya başlar. Konuşabilmek bu sorunu çözmedeki en önemli başlangıçtır. Konuşmayı başarabilen kişiler sorunlarını kolaylıkla çözebilmektedir.

Cinsellikle ilgili rahatça konuşabilmek sadece cinsel sorunları olan eşler için önemli değildir. Uyumlu bir cinsel hayatı olan çiftler de bu konuda rahatça konuşarak düzgün giden cinsel hayatlarını daha da iyileştirebilirler. Kişilerin birbirlerine isteklerini veya istemediklerini çekinmeden söyleyerek birbirlerini yönlendirmeleri, aralarındaki uyumu arttırır. Ayrıca cinselliğin konuşulabildiği birlikteliklerde cinsel monotonluk da engellenmiş olur. Cinselliğin görev haline dönüşmemesi için eşlerin iletişimi çok önemlidir. İletişimin koptuğu birlikteliklerde cinselliğin zevk vermesi çok mümkün olmayabilir ve hatta bir süre sonra cinsellik bitebilir. Cinsellik sadece fiziksel bir ihtiyaç değil aynı zamanda duygusal bir doyum aracıdır. Cinselliğin duygusal kısmı ise etkili iletişim ile beslenebilir. Sadece sözlü konuşmanın yanı sıra eşler beden dili, jest ve mimikler ile de birbirleri ile iletişim kurabilir ve uyumlu hareket edebilirler. İlişki sırasında partnere karşı tepkisiz kalmak, hisleri ve duyguları aktarmamak yanlış anlaşılmalara ve soruna yol açabilir. Bu tür yanlış anlaşılmalara yol açmamak için eşler arsındaki etkili iletişim yolları geliştirilmelidir.

İlerleyen yaşla birlikte kişilerin cinsel isteklerinin azalması ve cinselliğin seyrek yaşanması doğal bir süreçtir. Fakat bu süreçte dahi kişilerin cinsellikten keyif almaları , eşler arasında sağlıklı bir iletişim varsa mümkündür.Özellikle seyrekleşen cinsel yaşamla birlikte cinselliğe heyecan kazandırabilmek daha da önemlidir ve bunun için eşlerin fantezilerini de konuşabilmeleri gereklidir.

Tabii kişilerin cinsel konularda konuşabilmeleri ve sağlıklı bir iletişim kurmalarının ön koşulu; cinsellik dışındaki diğer konularda da etkili iletişim kurabilmeleri ve birçok konuda uyumlu hareket edebilmeleridir. Genel olarak paylaşımın eksik olduğu birlikteliklerde sağlıklı ve doyurucu bir cinsel hayatın olması da beklenemez. Eşler arasındaki etkili iletişim cinselliği olumlu etkilediği gibi, sağlıklı cinsellik de ilişkiyi olumlu etkilemektedir. Yine tam tersine sağlıksız cinsellik ilişkiyi kötü etkilemekte, sağlıksız ilişki de cinselliği olumsuz yönde etkilemektedir. Bu döngüye giren çiftlerin sorunu kendi başlarına çözmeleri de güçleşebilmektedir. Bu aşamada eşler zaten birbirleri ile iletişim kuramadıkları için profesyonel bir destek almak konusunda da uzlaşamazlar ve ilişki bitmeye mahkûm olabilir. Bu kötü sonu engellemenin tek yolu sağlıklı iletişim yollarını bulmaktır. Sağlıklı bir iletişim için ise hem cinsel hayatta hem de sosyal hayatta eşler birbirlerini obje olarak görmemeli, eşit haklara sahip bireyler olarak görmelidir.

İletişim

Büyükdere Cd. Defne Apt.
No:56 D:7 Mecidiyeköy
Şişli 34387
İSTANBUL  Türkiye
GSM : +90 532 231 55 55